Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.07.2018 r. znak Pl.6733.7.13.2018.MZ w sprawie zmiany decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o pomieszczenie świetlicy położonego na terenie działki nr 187/16 w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski z/s ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski została wydana decyzja znak: Pl.6733.7.12.2018.MZ z dnia 16.07.2018 r. zmieniająca decyzję ostateczną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2017 znak: Pl.6733.7.9.2018.MZ z dnia 25.05.2018 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o pomieszczenie świetlicy płożonego na terenie działki nr 187/16 w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski w zakresie zmiany tytułu decyzji na: przebudowie i rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o pomieszczenie świetlicy płożonego na terenie działki nr 187/16 w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Sekretarz Gminy
(-) Arkadiusz Świątkowski

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian