Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.02.2021r. znak: PL.6733.3.5.2021.MJ o uzgodnieniach projektu decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kv- w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kv GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 54-58 oraz zadania inwestycyjnego pn: Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15kV GPZ Toruń-Podgórz- Włocławska 3 (s907101) odgałęzienie Brzoza 1, Brzoza 2 i Brzoza 3 na działkach nr 279, 280/3, 280/4 i 3214/10 obręb Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski

I

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian