Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.07.2021 r. znak: PL.6733.24.11.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 35, 65/5, 86/3, 65/3, 65/2, 61/1, 65/4, 67, 78/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian