Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.12.2019 r. znak: PL.6733.25.23.2019.MZ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie skrzyżowań linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek-Opoki z linii WN-110 kV Ciechocinek- Gniewkowo w gminie Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 38/1, 40/15, 40/16, 39/1, 80/2, 80/3, 71/2, 71/4, 76/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoki, nr 238/1, 247 w obrębie ewidencyjnym Podgaj, na terenie działek nr 387/1, 526/3, 527, 528/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działki nr 5/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian