Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.04.2017 r. znak PL.6733.11.13.2015.2017.MZ w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2015 znak Pl.6733.11.9.2015.BG dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi gminnej- ulica Liliowa na terenie działki nr 116, położonej w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski w zakresie zmiany przedmiotu decyzji poprzez dodatnie do treści decyzji działki nr 136/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Gminy Aleksandrów Kujawski z/s ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski została wydana decyzja
znak: Pl.6733.11.12.2015.2017.MZ z dnia 04.04.2017 r. zmieniająca decyzję
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2015 znak: Pl.6733.11.9.2015.BG dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na: budowie drogi gminnej – ulica Liliowa na terenie działki nr 116, położonej
w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski
w zakresie zmiany przedmiotu decyzji poprzez dodanie do treści decyzji działki nr 136/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian