Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.02.2020 r. znak: PL.6730.11.2.2019.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – zawiadamiam, że w dniu 16.01.2020 r. na wniosek Pana Krzysztofa Niespodzińskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian