Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.07.201 r. znak: PL.6733.10.11.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działki nr 41/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) – zawiadamiam, że na wniosek  Państwa Agnieszki i Daniela Wesołowskich działających poprzez pełnomocnika Pana Bartłomieja Jaszczyszyn została wydana  w dniu 06.07.2021r. decyzja nr 19/2021 znak: PL.6733.10.10.2021.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działki nr 41/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski.

      W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian