Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.06.2020 r. znak PL.6733.13.1.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie publicznego parkingu na terenie działki nr 34/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski przy drodze publicznej gminnej.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, w dniu w dniu 03.06.2020 r. na wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie publicznego parkingu na terenie działki nr 43/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski przy drodze publicznej gminnej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian