Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.9.10.2020.MZ w sprawie zmiany wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczno dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17, 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski

Obwieszczenie

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że  w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski na wniosek z dnia 27.04.2020 r.  inwestora– SIME POLSKA Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika Panią Katarzynę Jakubiec zmienił się obszar objęty wnioskiem w związku z podziałem działki nr 148/8 położonej w obrębię ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Biorąc powyższe pod uwagę, dalsze postępowanie obejmować będzie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17, 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski”.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian