Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.10.2021 r. znak: PL.6733.38.10.2021.AE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci linii kablowej NN 0,4kV na terenie działek nr 67/18, 66, 65, 67/17 oraz 71 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian