Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 104/1, 105/7, 105/9, 105/11, 3446/4, 217/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, nr 58/1, 260, 128/1, 135/3, 247/1, 177/1 w obrębie ewidencyjnym Służewo, nr 1/1, 8/1, 9/1 w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) – zawiadamiam, że w dniu 21.06.2017 r. na  wniosek Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski z/s Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 104/1, 105/7, 105/9, 105/11, 3446/4, 217/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, nr 58/1, 260, 128/1, 135/3, 247/1, 177/1- w obrębie ewidencyjnym Służewo, nr 1/1, 8/1, 9/1- w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy
w Wydziale Planowania w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 (pokój 12) w godzinach pracy Urzędu.

/-/Kierownik Wydziału Planowania/-/
Malwina Andrusiak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian