Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. znak WIR.II.746.1.65.2019.EP o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym poleającej na budowie odcinak gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE- skrzyżowanie gazociągu z linią kolejową nr 245 Aleksandrów Kujawski- Ciechocinek w km 3,7- 3,8 na działce nr ewid. 42/6 obręb Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian