Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 26.08.2021 r. znak: KO 411.1300- 1301.2021 o rozpatrzeniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.9.11.2021.MJ dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35, 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian