Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 03.10.2019 r. znak:KO 411.1143.2019 o wydanej decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Aleksandrów Kujawki z dnia 26.07.2019 r. znak: PL.6220.7.13.2019.DS dla zamierzenia polegającego na: „Budowie i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej ( w celu nawadniania upraw), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na działce nr 59/18 w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian