Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 110 PE w pasie dróg gminnych ul. Polnej, ul. Przesmyk, ul. Wiśniowej, ul. Kochanowskiego na działkach nr 295/2 nr 307, nr 313 karta mapy 42, działce nr 139 kara mapy 41, działce nr 188 karta mapy 31 działce nr 24 karta mapy 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz na działce nr 136/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian