Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ŚG-IV.726.1.2018 z dnia 24 czerwca 2019 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn w Gminie Aleksandrów Kujawski.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak ŚG-IV.726.1.2018 z dnia 24 czerwca 2019 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn w Gminie Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian