Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.08.2019 r. znak: ŚG-IV.726.1.2018 w sprawie wydanego postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia w drodze decyzji GDDKiA w Warszawie obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych przekroczeń, zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek 15

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian