Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 września 2018 r. wzywające uprawniony Komitet Wyborczy do dokonania dodatkowego zgłoszenia listy kandydata na wójta gminy Aleksandrów Kujawski

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej
w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 27 września 2018 r.

Na podstawie art. 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza informuje:

  1. Wzywa się uprawniony Komitet Wyborczy do dokonania dodatkowego zgłoszenia listy kandydata na wójta gminy Aleksandrów Kujawski.
  2. Termin zgłaszania listy kandydata na wójta ulega przedłużeniu o 5 dni od dnia rozplakatowania obwieszczenia i upływa w dniu 02 października 2018 r.
  3. Gminna Komisja Wyborcza dla przyjmowania zgłoszenia  listy kandydata na wójta pełni dyżur w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim w dniach:

28 września 2018 r. w godz. 13.30 – 15.30
01 października 2018 r. w godz. 15.00 – 16.30
02 października 2018 r. w godz. 15.00 – 16.30

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Katarzyna Paczkowska

Informacje

Rejestr zmian