Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej
w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 18 września 2018 r.

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Gminna Komisja Wyborcza informuje:

1. Wzywa się Komitety Wyborcze biorące udział w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych Nr 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14.

2. Termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wymienionych w punkcie 1 okręgach wyborczych ulega przedłużeniu o 5 dni od dnia rozplakatowania obwieszczenia i upływa w dniu 24 września 2018 r.

3. Gminna Komisja Wyborcza dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych w wymienionych w punkcie 1 okręgach wyborczych pełni w swojej siedzibie dyżur w dniu 24 września 2018 r. w godz. 15.00 – 18.00.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Katarzyna Paczkowska

 

Informacje

Rejestr zmian