Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.07.2019 r. znak GD.ZUZ.5.421.389.2018.MT w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak GD.ZUZ.5.421.389.2018.MT dla Gminnego przedsiębiorstwa usługowego ,,ALGAWA” Sp. z o.o.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian