Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku infromuje o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej ,,EKOSKŁAD” sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych- punktu zlewnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian