Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 19.02.2019 r. znak GR.6733.15.2018.2019 w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 110 PE w pasie dróg gminnych, ul. Polnej, ul. Przesmyk, ul. Wiśniowej, ul. Kochanowskiego na działkach nr 295/2. 307, 313 karta mapy 42, działce nr 139 karta mapy 41, działce nr 188 karta mapy 31, działce nr 24 karta mapy 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz na działce nr 136/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian