Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego znak GR.6733.7.2019 z dnia 04.12.2019 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ciągu pieszo jezdnego wraz z kanalizacją deszczową, na działkach oznaczonych numerami 313, 312, 253/4, 252/2, 256, 259, 262, 286/2, 286/4, 311, 251/3, 309, 290/1, 289/1, 288/1, 287/1, 286/5 karta 42 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów kujawski oraz na działkach oznaczonych numerami 15/1, 15/2, 25/1, 17/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian