Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego znak GR.6733.3.2020 z dnia 01.06.2020 r. o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego poległego na: przebudowie odwodnienia ulicy Akacjowej w Aleksandrowie Kujawskim na nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 6/1, 26 i 27 karta mapy 29, położonej w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian