Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia GR.6733.15.2018 z dnia 07.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 PE, planowanej w Aleksandrowie Kujawskim w ulicach: Polnej, Przesmyk, Wiśniowej, Długiej i Kochanowskiego na działkach nr 295/2, 307, 313 KM 42, działce nr 139 Km 41, działce nr 188 KM 31, działce nr 24 KM 30, miasto Aleksandrów Kujawski oraz działce nr 136/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian