Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31.10.2016 r. znak:GR.6733.9.2016 budowa gazociągu średniego ciśnienia Ciechocinek-Aleksandrów Kujawski

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 788 z poźn. zm.)

w dniu 31.10.2016 r. z wniosku SIME POLSKA Sp. z o.o. ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew,

wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia  Ciechocinek- Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian