Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 25.10.2017 r. znak GR.6733.12.2107 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na: budowie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kochanowskiego wraz z odwodnieniem drogi i oświetleniem, na działkach nr: 51, 52/2, 187 karta mapy 31, położonych w Aleksandrowie Kujawskim oraz działkach nr: 114, 134/12, 134/14, 136/9 i 129 obręb Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian