Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12.11.2019 r. znak GR.6733.7.2019 o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo jezdnego wraz z kanalizacją deszczową, na działkach oznaczonych numerami: 313, 312, 253/4, 252/2, 256, 259, 262, 286/2, 286/4, 311, 251/3, 309, 390/1, 289/1,288/1, 287/1, 286/5 karta mapy 42, położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz na działkach oznaczonych numerami 15/1, 15/2, 25/1, 17/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian