Obwieszczenia z dnia 18 lutego 2016r znak pl.6220.28.14.2015.AE

o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie fermy drobiu obejmującej 8 budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 100 000 stanowisk dla kur (400 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid.: 275/1, 280/1, 281, 316 w miejscowości Słomkowo, gm. Aleksandrów Kujawski”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian