Obwieszczenia z dnia 18 lutego 2016 r. znak Pl.6220.27.20.2015.AE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiadamia, że w dniu 07.07.2015r. wpłynął wniosek (uzup.: 05.08.2015r.) Gospodarstwa Rolnego Janusz i Jolanta Czarnowscy z siedzibą Kuczek 21, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa fermy drobiu obejmująca 3 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid.: 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian