Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Mieszkańców.

Powiat Aleksandrowski uruchomił darmową pomoc prawną dla mieszkańców. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ogólnopolski system ma zagwarantować nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelować barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać następujące osoby: młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci i weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane w katastrofie naturalnej, klęsce żywiołowej lub awarii technicznej i osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Na terenie naszego powiatu, porady udzielane będą pięć razy w tygodniu w następujących miejscowościach:

 • w poniedziałki w godz. 10:00 – 14:00 w Aleksandrowie Kujawskim
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3.
 • we wtorki w godz. 11:00 – 15:00 w Raciążku
  Urząd Gminy w Raciążku, ul. Wysoka 7.
 • w środy w godz. 11:00 – 15:00 w Zakrzewie
  Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 1.
 • w czwartki w godz. 10:00 – 14:00 w Konecku
  Urząd Gminy w Konecku, Koneck 30.

Na terenie naszej gminy:

 • w piątki w godz. 10:00 – 14:00 w Opokach,
  Szkoła Podstawowa w Opokach, Opoki 43.

Jednocześnie informujemy, że stały punkt Darmowej Pomocy Prawnej znajduje się na terenie internatu Zespołu Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim (Ogrodnik), przy ul. Wyspiańskiego 4. Porady w tym punkcie udzielane są w poniedziałki w godz. 16:00 – 20:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 12:00.

Darmową Pomoc Prawną w lokalu PCPR, w Raciążku, Zakrzewie, Konecku i Opokach świadczą radcowie prawni i adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Adwokacką.

Punkt Darmowej Pomocy Prawnej w internacie Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi Fundacja „Honeste Vivere”, ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa, tel.: (22) 379 75 92.

Więcej na ten temat na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.pl

infografika_caly_system_1pomocPrawna

Informacje

Rejestr zmian