Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Mieszkańców

Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Mieszkańców

prgrffff.png

Powiat Aleksandrowski już po raz drugi uruchomił darmową pomoc prawną dla mieszkańców, w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać następujące osoby: młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci i weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane w katastrofie naturalnej, klęsce żywiołowej lub awarii technicznej i osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Na terenie naszego powiatu, porady udzielane będą pięć razy w tygodniu w następujących miejscowościach: w Aleksandrowie Kujawskim, w Raciążku, w Zakrzewie, w Konecku oraz w Wołuszewie na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski.

Na terenie naszej gminy:

  • w piątki w godz. 10:00 – 14:00 w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie

Jednocześnie informujemy, że stały punkt Darmowej Pomocy Prawnej znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Wyspiańskiego 4.

Harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie powiatu aleksandrowskiego znajduje się tutaj

Więcej na ten temat na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Informacje

Rejestr zmian