Nabór wniosków: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugi naboru wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje, że Gmina Aleksandrów Kujawski zamierza wystąpić z wnioskiem do NFOŚiGW o uzyskanie niniejszego dofinansowania skierowanego dla gospodarstw rolnych.

W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski do składania w Urzędzie Gminy w terminie do 25 sierpnia 2021 roku wniosków o odbiór odpadów pochodzenia rolniczego w celu przygotowania przez pracowników Urzędu inwentaryzacji posiadanych przez Państwa odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wnioski należy składać do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w Punkcie Obsługi Interesanta (parter) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim.

Kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW” będą wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę Aleksandrów Kujawski do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. A więc w ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników bezpośrednio z gospodarstw rolnych.

Dofinansowanie nie obejmuje posiadaczy odpadów, którzy we własnym zakresie przekazali uprawnionym podmiotom odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag celem poddania ich utylizacji bądź odzyskowi.

Wysokość dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu dla gmin oraz podpisania umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie to marzec 2022 rok. Odbiór odpadów przewidywany jest zaś w okresie od kwietnia do września 2022 r. po wyłonieniu wykonawcy zadania.

Warunkiem odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gmina Aleksandrów Kujawski zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania w przypadku nieotrzymania dofinansowania z NFOŚiGW.

Szczegółowych informacji na temat przedsięwzięcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12 Aleksandrów Kujawski, Wydział Ochrony Środowiska

Pani Agata Paczkowska tel. 54 282 20 59 wew. 54.

Wzór wniosku do pobrania w załączniku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian