NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARKI W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARKI W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:UG.4.2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Wydział Organizacyjny
  • Miejsce pracyUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • StanowiskoStanowisko sekretarki w Urzedzie Gminy
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-06-08
  • Termin składania dokumentów2021-06-18
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski pokój nr 107
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. wykształcenie średnie o kierunku administracyjnym lub wyższe
   5. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym;
   6. biegła obsługa komputera (MS Office, Word, Excel),
   7. prawo jazdy kat. B
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
   2. Dokładność, zdolności analityczne, odporność na trudne sytuacje zawodowe, asertywność
   3. Umiejętność organizacji pracy i pracy zespołowej.
   4. Dyspozycyjność, kreatywność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Obsługa organizacyjna spotkań i konferencji Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza.
   2. Prowadzenie kalendarza spotkań Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza.
   3. Prowadzenie ewidencji wydanych poleceń wyjazdów służbowych.
   4. Wprowadzanie dokumentów do Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
   5. Archiwizacja dokumentów.
   6. Przygotowywanie dokumentacji do przetargów i zapytań ofertowych w zakresie swoich obowiązków oraz współpraca z inspektorem ds. zamówień publicznych.
   7. Nadzór na przechowywaniem pieczęci urzędowych.
   8. Prowadzenie kalendarza wydarzeń okolicznościowych oraz obsługa organizacyjna wysyłki życzeń, podziękowań, zaproszeń do osób, instytucji współpracujących z Urzędem Gminy, Wójtem, Sekretarzem i Zastępcą Wójta.
   9. Prowadzenie i uaktualnianie rejestru teleadresowego instytucji współpracujących z Urzędem Gminy, Wójtem, Sekretarzem i Zastępcą Wójta.
   10. Przygotowanie wymaganych sprawozdań z zakresu swoich obowiązków.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyInformacja o warunkach pracy na stanowisku.
   1. stanowisko z dostępem do internetu,
   2. praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych, praca w terenie
   3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
   4. Stanowisko pracy – na piętrze budynku ( brak windy)
  • Lista wybranych kandydatówPani Monika Dawiec.
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku ogłoszenia o naborze w ustalonym terminie wpłynęło 10 ofert . W czasie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Monika Dawiec wykazała się posiadaną wiedzą , predyspozycjami oraz umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku sekretarki. W związku z powyższym komisja dokonała wyboru jak wyżej.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian