Nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:GOPS.271.2.2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Miejsce pracyteren Gminy Aleksandrów Kujawski - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • StanowiskoAsystent osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-03-17
  • Termin składania dokumentów2021-03-24
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówsekretariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Wymagania, które powinien spełnić asystent osobisty osoby niepełnosprawnej:
   Formalne:
   a) posiada obywatelstwo polskie,
   b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   2. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:
   a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
   b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
   c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
   b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
   c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
   d) dyspozycyjność, asertywność, dyskrecja, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyUsługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
   a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
   b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
   c) załatwianiu spraw urzędowych;
   d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
   e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
   f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian