Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

Nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:GOPS.271.2.2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Miejsce pracyteren Gminy Aleksandrów Kujawski - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • StanowiskoOsoba świadcząca usługi opieki wytchnieniowej w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-03-17
  • Termin składania dokumentów2021-03-24
  • Sposób składania dokumentówdokumenty papierowe
  • Miejsce składania dokumentówsekretariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie: minimum średnie,
   2) kwalifikacje w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka/ opiekun osoby niepełnosprawnej lub innym dającym wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć usługi opieki wytchnieniowej osobie niepełnosprawnej,
   3) minimum roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym,
   3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
   4) korzystanie z pełni praw publicznych,
   5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
   2) dyspozycyjność, empatia, umiejętność współpracy z ludźmi,
   3) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyObowiązki opiekuna:
   Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym m.in.:
   1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
   • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia,
   • pomoc w ubieraniu,
   • zmiana odzieży, bielizny osobistej,
   • umożliwienie spędzania czasu na wózku;
   2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
   • zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia,
   • pomoc w dotarciu do toalety,
   • higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;
   3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:
   • spacery,
   • wspólne zabawy,
   • czytanie książek,
   • gry planszowe,
   • zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian