Nabór Deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap”

Aleksandrów Kujawski 05-05-2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Mieszkańcy

                                                                               Gminy Aleksandrów Kujawski

Gmina Aleksandrów Kujawski ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap”. Nabór Deklaracji uczestnictwa w przedmiotowym projekcie prowadzony jest w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Gmina w imieniu mieszkańców wystąpi z wnioskiem dotyczącym budowy mikroinstalacji energii odnawialnej w indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz indywidualnych lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – do 10 kW.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zakwalifikowani uczestnicy projektu będą mogli uzyskać dofinansowanie (do 50 % kosztów kwalifikowalnych – netto) m.in. na zakup i montaż instalacji (ogniwa fotowoltaiczne) do produkcji energii elektrycznej.

Nabór Deklaracji prowadzony będzie w terminie od 05-05-2020 r. do 15-05-2020 r. do godz. 15.30. Deklarację należy złożyć na adres mailowy: sekretariat[at]gmina-aleksandrowkujawski[dot]pl.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w regulaminie Konkursu www.gmina-aleksandrowkujawski.pl. Przed złożeniem Deklaracji należy zapoznać się z regulaminem Konkursu.

Weryfikacja Techniczna nieruchomości zostanie wykonana przez Gminę Aleksandrów Kujawski na koszt mieszkańca.

Deklaracja dostępna jest również na stronie internetowej www.gmina-aleksandrowkujawski.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, pokój nr 106  tel. 54 282 20 59 wew. 26.

 

                                                                                     Z poważaniem

– Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski –

Andrzej Olszewski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian