Kurenda

logo

K U R E N D A

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski serdecznie Państwa zaprasza na spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025 organizowane w dniu  3 października 2016 roku dla mieszkańców:

– sołectwa SŁOŃSK DOLNY, WOŁUSZEWO, PLEBANKA, SŁUŻEWO ORAZ ZDUNY,

a także zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność na tych terenach, organizacje pozarządowe ora wszystkich zainteresowanych

·        ŚWIETLICA WIEJSKA W WOŁUSZEWIE (dla mieszkańców sołectwa Słońsk Dolny i Wołuszewo) – 3 PAŹDZIERNIK 2016 R. GODZINA 15.00

·      GMINNY OŚRODEK KULTURY W SŁUŻEWIE dla mieszkańców  sołectwa Służewo, Plebanka i Zduny) – 3 PAŹDZIERNIK 2016 R. GODZINA 18.00

 W ramach spotkania zostanie omówiona metodologia tworzenia Programu,  zasady wypełniania kwestionariuszy ankietowych oraz omówienie propozycji zadań do LPR dla Gminy Aleksandrów Kujawski dla danego sołectwa objętego LPR.

      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

 Obwieszczenie umieszczono na:

  1. tablicy ogłoszeń UG Aleksandrów Kujawski
  2. stronie internetowej: www.gmina-aleksandrowkujawski.pl.
  3. BIP
  4. a/a

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

/-/ Andrzej Olszewski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian