Konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2018 r.”

OGŁOSZENIE

Gmina Aleksandrów Kujawski ogłasza przeprowadzenie konsultacji, dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2018 r.”, zwanego dalej Programem.

 

Konsultacje odbędą się w okresie od 01.02.2018 r. do 22.02.2018 r. w formie zgłaszania uwag i propozycji na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim www.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pok. nr 5, parter.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian