Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nt. uchwały antysmogowej

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nt. uchwały antysmogowej

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”), oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. uchwały oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Treść uchwały i uzasadnienia —> zobacz tutaj.

Informacje

Rejestr zmian