Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30.10.2020 r. o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej w ilości 3030 sztuk wraz z drogą dojazdową i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Opoki na działkach nr 111/1 i 111/2 obręb Opoki na wniosek firmy SUN VENTURE AERO Sp. z o.o. działającej za pośrednictwem Pana Piotra Ciuryło

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian