Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 22.01.2021 r. znak AB.6740.460.2020 o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilająca 110KV przyłączem Wodociągowym, zbiornikiem bezodpływowym oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski działki nr 731, 102/1, 134/2 obręb Ośno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian