Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18.11.2020 r. o wydanej w dniu 18.11.2020 r. decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,999 MW, na którą składają się moduły fotowoltaiczne w ilości 3030 sztuk wraz z drogą dojazdową i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na działkach nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian