Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia 07.07.2021 r. znak: KO.411.576.2021o wydanej decyzji kasacyjnej po rozpatrzeniu odwołania odwołania w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.02.2021r. znak: PL.6220.19.11.2020.DS przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian