INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 kwietnia 2019 r. że Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, pok. 106.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Aleksandrów Kujawski obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, pok. 106 do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 3,
– Nr 2, w liczbie 4,
– Nr 3, w liczbie 2,
– Nr 4, w liczbie 2,
– Nr 5, w liczbie 3,
– Nr 6, w liczbie 2,
– Nr 7, w liczbie 2,
– Nr 8, w liczbie 3,
– Nr 9, w liczbie 5,
– Nr 10, w liczbie 5,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12, pok. 106.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy we Włocławku I
/-/ Agata Pyrzyńska

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian