Obwieszczenie znak Pl.6220.25.3.2016.AE z dnia 23-01-2017r.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia o:

 1. złożeniu przez Pana Mariusza Stanny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Sprzętowo- Transportowe, z/s Przybranowo 53, 87-700 Aleksandrów Kujawski wniosku  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny pospolitej – piasku metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego „WILKOSTOWO” o powierzchni 0,8876ha ” na terenie działek nr 81/1, 81/2, 81/3 w miejscowości Wilkostowo , gmina Aleksandrow Kujawski.
 2. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski,
 3. Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przesłaniu wniosków wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, celem zasięgnięcia opinii, w myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008r. ( Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)
  • Nr karty/rok 6220.25.3/2017
  • Rodzaj dokumentu obwieszczenie
  • Temat dokumentu wydobycie kopaliny pospolitej – piasku metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego „WILKOSTOWO” o powierzchni 0,8876ha
  • Nazwa dokumentu obwieszczenie
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu 1. Złożeniu przez Pana Mariusza Stanny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Sprzętowo- Transportowe, z/s Przybranowo 53, 87-700 Aleksandrów Kujawski wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Znak sprawy Pl.6220.25.3.2016.AE
  • Dokument wytworzył Anna Eizenchart
  • Data dokumentu 23.01.2017
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 23.01.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>