Wydanie zezwolenia na uprawę maku

Aby uzyskać zezwolenie na uprawę maku, w pierwszej kolejności udajemy się do Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, gdzie składamy wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na uprawę maku wraz ze stosownym oświadczeniem. We wniosku należy zaznaczyć, jaką odmianę będziemy hodować, na jakim areale, a także w jakiej miejscowości. Opłata za wniosek wynosi 30 zł płatne na konto Gminy Aleksandrów Kujawski. Z decyzją na zgodę o uprawie maku udajemy się do centrali nasiennej, gdzie dokonujemy kontraktacji nasion i ich zakupu. Gmina Aleksandrów Kujawski prowadzi rejestr wydanych zezwoleń. Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul . Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

  • Wydział Wydział Planowania
  • Termin załatwienia do 30 dni
  • Osoba kontaktowa Szymon Brzeziński
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
  • Telefon kontaktowy 542822059 wew. 26
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
   ul. Juliusza Słowackiego 12
   87-700 Aleksandrów Kujawski
   parter, Biuro Obsługi Interesanta
  • Wymagane dokumenty Wniosek zawierający:
   1) Imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę) siedzibę i adres wnioskodawcy;
   2) Informację o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
   3) Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki);
   4) Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia , o którym mowa w art. 65.
  • Opłaty • 30 zł – za wydanie decyzji o zezwoleniu na uprawę maku lub konopi włóknistych; • 17 zł – za ewentualne pełnomocnictwo;
  • Tryb odwoławczy • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
  • Uwagi

   Uwagi i informacje:
   • Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków uprawy maku, określonych w decyzji.

  • Podstawa prawna

   1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.)
   • Art. 46 ust.1;
   • Art. 47 ust. 1, 2 i 3;
   2) Uchwała nr V/107/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>