Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Psychologa w Klubie Seniora w Zdunach

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:5/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyKlub Seniora z Zdunach
  • StanowiskoPsycholog
  • Wymiar etatuumowa cywilno-prawna
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-03-15
  • Termin składania dokumentów2019-03-25
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Psycholog w Klubie Seniora w Zdunach”.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,
   5. wykształcenie wyższe, psychologiczne,
   6. posiada min. 5 lat doświadczenia zawodowego w tym min 3 lata jako psycholog
   7. predyspozycje interpersonalne, umiejętność empatii.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyDo obowiązków Psychologa należeć będzie:
   • trening pamięci: poprawa funkcjonowania pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, co prowadzi do usprawnienia ogólnych zdolności intelektualnych,
   • trening koncentracji: skupienie uwagi i skierowanie jej na określony przedmiot, zagadnienie, wydarzenie, sytuację czy zjawisko, co umożliwia efektywne wykonywanie pracy zarówno umysłowej jak i fizycznej,
   • terapia reminiscencyjna: odwołuje się do przeżyć i wspomnień uczestników przy użyciu fotografii, filmów, przedmiotów itp. Ma na celu utrwalenie pozytywnych wspomnień,
   • terapia walidacyjna: skupia się na uważnym słuchaniu wypowiedzi uczestnika przy zachowaniu pełnej akceptacji ze strony słuchającego. Daje możliwość wzajemnego wzbogacania i doświadczania szacunku ze strony słuchaczy. Zaspokaja potrzebę bycia ważnym i potrzebnym w danej społeczności,
   • wsparcie indywidualne dla osób niesamodzielnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówBRAK
  • Uzasadnienie wyboruOgłoszenie o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Psychologa w Klubie Seniora w Zdunach.

   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Psychologa w Klubie Seniora w Zdunach nie wpłynęła żadna oferta.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>