Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego w Klubie Seniora w Zdunach

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:6/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Gmina Aleksandrów Kujawski
  • Wydział:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Miejsce pracyKlub Seniora z Zdunach
  • Stanowiskonauczyciel języka angielskiego
  • Wymiar etatuumowa cywilno-prawna
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-03-15
  • Termin składania dokumentów2019-03-25
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12 pokój nr 1 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Nauczyciela języka angielskiego w Klubie Seniora w Zdunach”.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Aleksandrów Kujawski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneDo konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie,
   2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji publicznych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
   4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku ,
   5. wykształcenie wyższe kierunkowe, potwierdzone zdanie odpowiedniego egzaminu,
   6. ukończone studia filologiczne z zakresu języka angielskiego, lub zdanie egzaminu państwowego, bądź też jego odpowiednika , uznawanego przez daną szkołę językową,
   7. kwalifikacje i kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne,
   8. doświadczenie w pracy z seniorami.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• Opracowanie programu zajęć dostosowanego do indywidualnych potrzeb grupy,
   • Wzbogacanie słownictwa, rozmówki, bawienie się słowem w miłej, przyjaznej atmosferze.
   • Prowadzenie dokumentacji np.: konspekty zajęć, dziennik zajęć.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>