Zawiadomienie o zwołaniu XLIV Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 6 czerwca 2018 r.

      Aleksandrów Kujawski, dnia 30.05.2018 r.     ZAWIADOMIENIE   Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 06 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego                     w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad: l. Otwarcie Sesji. 2. Powołanie protokolanta. 3. Stwierdzenie quorum 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj. 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 8. Głos ma wyborca. 9. Wnioski lub oświadczenia radnych. 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym. 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji: 13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2018 r. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 13.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2018-2032. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 13.3. Podjęcie uchwały uchylającej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na działce nr 19/4 w obrębie ewidencyjnym Odolion stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 13.4. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 13.5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 13.6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Opokach. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 13.7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Aleksandrow Kujawski. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 13.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Aleksandrow Kujawski. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 14. Informacje lub komunikaty. 15. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>